Община Сопот
Местни данъци и такси

За допълнителна информация: 03134/ 8665

Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК

 

 

 

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Сектор “Местни данъци и такси” при Община Сопот на адрес: гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” № 57. Администрацията на Сектор “Местни данъци и такси” при Община Сопот е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване, чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в сградата на  Сектор "Местни данъци и такси" и се публикуват в Интернет.

Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в Сектор “Местни данъци и такси” при Община Сопот на горепосочения адрес, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.