Община Сопот

ОП-6/10.06.2015г. "Борсова сделка за доставка на пелети за отопление за нуждите на Община Сопот"

Решение

Спецификация №2

Спецификация №2A

Борсов договор №20

Информация за сключен договор