Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 16.07.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 старши учител музика в детска градина – лектор – граждански договор

1 технолог ХВП – висше, ХВП, френски език

1 продавач- консултант , висше или средно образование, работа с компютър –складова програма

1 технолог-конструктор – работа с компютър  Solid Works

1 педагог

1 логопед

1 психолог

1 мениджър екип – висше или средно образование, работа с компютър, шофьорски умения

1 социален работник -  висше, икономика, социални дейности и др.

1 учител ФВС

1 учител по математика и физика

1 старши учител, детска градина

1 учител, общообразователен предмет – дисше, химия и физика

1 хореограф

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

1 огняр

19 машинен оператор, шиене

3 обслужващ работник промишлено производство

2 пакетировач

5 машинен оператор, шиене

2 машинен оператор

2 механик, финна механика

2 обслужващ работник, промишлено производство

5 манипулант, промишлеността

31 работник, сглобяване на детайли

1 мебелист

1 куриер

5 работник, строителна изолация

1 монтажник, климатични инсталации

2 работник , кухня

1 гладач на ютия

1 общ работник

2 работник, отглеждащ селско стопански животни

1 механик

2 предач

5 работник, сглобяване на детайли

1 готвач

2 машинен оператор, шиене

1 възпитател

3 кредитен консултант – граждански договор

1 продавач-консултант

2 общ работник

1 шофьор на камион и пласьор на хляб

1 стругар-фрезист – 3 г. стаж

2 заварчик – 3 г. стаж

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
пожари