Община Сопот


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преглед на работно място: № 3492

Информация за работодателя

Име:

SOCIEDAD COOPERATIVA SANTA MARIA DE LA RABIDA

Лице за контакт:

 

Адрес:

CAMINO COCOLA, S/N – 21810 PALOS DE LA FRONTERA, HUELVA

Държава:

Испания

Тел:

 

Факс:

 

E-mail:

 

Web site:

http://www.fresondepalos.es

Сектор:

Селско стопанство, бране на ягоди

Юридически статус:

FRESON DE PALOS

Дата на регистрация:

 


Информация за работното място (1796 прегледа)

Наименование на позицията:

Селскостопански работник

Описание на длъжността/Отговорности:

Жени между 25 и 40 години, с опит в селското стопанство и способни да издържат физически на начина на бране на ягодите, както и на високите температури през пролетта в парниците.

Брой свободни работни места:

800


Изисквания към кандидатите

Образование:

Основното образование

Специализация:

Земеделие, горско стопанство и рибарство

Професионална квалификация:

не се изисква

Длъжност:

 

 

 

 

 

Опит:


Селскостопански дейности – прибиране на реколта

Езиковия умения:

 

Шофьорска книжка:

Не

Други:

Познания по испански език ще се ценят, но не са задължителни.


Заплащане и условия на заетост

Заплата:

Брутна заплата 40,39 евро/ден. След удържане на частта от вноски за ДОД от работника – нето 38,92 евро/ден. На края на месеца се удържа и сумата за социално осигуряване, дължима от работника за всеки изработен ден.

Система на заплащане:

Различно според конкретната фирма/работодател – седмично, на две седмици или веднъж в месеца.

Месторабота:

Различни стопанства в PALOS DE LA FRONTERA, Испания

Начална дата за започване:

01.2.2018 г.

Период на договора /срочен, постоянен/:

Сезонен трудов договор

Работно време:

Съгласно колективния трудов договор за селското стопанство на провинция Уелва¹

Бр. работни часове на седмица:

39

Работа на смени и почивни дни:

Съгласно колективния трудов договор за селското стопанство на провинция Уелва¹

Настаняване:

безплатно, предоставя се от работодателя

Храна:

за сметка на работника

Пътни разходи до страната:

Заминаването се заплаща от работника; завръщането в България е за сметка на работодателя

Други:

Съгласно чл. 7 Колективния трудов договор за селското стопанство за провинция Уелва, работното време е определено на 39 часа седмично, разпределени неравномерно и гъвкаво през седмицата според необходимостта на предприятието, като часовете над 39, положени в работни или почивни дни, се считат за извънреден труд и се заплащат с 50% повече от редовното заплащане. В периода между 15 февруари и 1 юни при необходимост работодателят има право да изведе работниците си на полето и в неделя, ако се събират бързо развалящи се плодове като ягоди, малини, боровинки и къпини. В този случай работниците трябва да почиват в друг ден от седмицата, ако са направили необходимите 39 часа. Съгл. чл. 11 от КТД ако работникът се яви на работното си място и не му се даде възможност да работи или е работил само два часа, получава 50% заплащане от дневната ставка. Ако поради неблагоприятни климатични условия или поради липса на готова за бране продукция работникът е уведомен предварително, че няма да работи един или няколко дни, тези дни не се заплащат.


Начин за кандидатстване

Документи, изисквани от работодателя:

Телефон за контакт с работника, както и идентификационен номер на чужденец (NIE) и номер на социална осигуровка, ако работникът има такива от предишен престой/работа в Испания

Език, на който да бъдат
представени документите:

български

Къде да се изпращат документите:

бюрото по труда по местоживеене - по настоящ или постоянен адрес. Предвижда се интервютата за подбор да се проведат в началото на м. януари 2018 г. Офертата ще остане отворена до края на м. януари 2018 г.

E-mail за изпращане на документите:

 

Крайна дата за кандидатстване:

05.1.2018 г.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преглед на работно място: № 3523

Информация за работодателя

Име:

Madre Frutas' associated fermers

Лице за контакт:

Isa Dias

Адрес:

Algarve, Olhao/Faro/Tavira

Държава:

Португалия

Тел:

 

Факс:

 

E-mail:

 

Web site:

www.agrivabe.pt, www.hubel.pt

Сектор:

agriculture

Юридически статус:

 

Дата на регистрация:

 


Информация за работното място (229 прегледа)

Наименование на позицията:

селскостопански работник на възраст между 18 и 50 години

Описание на длъжността/Отговорности:

Бране на малини

Брой свободни работни места:

400


Изисквания към кандидатите

Образование:

Основното образование

Специализация:

Земеделие, горско стопанство и рибарство

Професионална квалификация:

 

Длъжност:

 

 

 

 

 

Опит:

• Физическа пригодност и издръжливост.
• Чисто свидетелство за съдимост.
• Образование: минимум завършен 8 клас /основно образование/.
• Професионален опит: с предимство са кандидатите, които имат опит в бране на меки плодове. Допустими са и кандидати с опит в селскостопанска работа в оранжерии.

Езиковия умения:

 

Шофьорска книжка:

Не

Други:

Езикови умения: владеенето на английски, португалски или испански език е предимство, но не е задължително условие.


Заплащане и условия на заетост

Заплата:

• Основно месечно заплащане (40-часова работна седмица, 5 работни дни): - 557 евро базова месечна заплата + - 46.42 евро (50% от полагащите се средства за отпуски и коледни празници) = 603.42 евро бруто /537,04 евро нето/.

Система на заплащане:

месечно, по банков път

Месторабота:

регион Алграве, Южна Португалия

Начална дата за започване:

05.2.2018 г.

Период на договора /срочен, постоянен/:

• Договор за приблизителен период от 2-3 месеца, започващ през м. февруари/март и продължаващ до м. май/юни.

Работно време:

Работи се през цялата седмица, с един или два почивни дни на ротативен принцип. Работният ден започва в 7,30 ч. сутринта и в зависимост от готовата продукция е възможно в някои дни да се работят извънредни часове

Бр. работни часове на седмица:

 

Работа на смени и почивни дни:

 

Настаняване:

осигурено настаняване, заплащат се само режийните разходи в размер на 2 евро на ден. Мъже и жени се настаняват в отделни спални помещения.

Храна:

(1) На работниците ще бъде осигурена приготвена храна-обяд и вечеря или в някои ферми, в които не се приготвя храна, за всеки отработен ден ще се заплащат средства за храна в размер на 4.52 евро

Пътни разходи до страната:

Осигурено от работодателя авансово заплащане на пътуването до Португалия – цената на билета се удържа при първото изплащане на заплата.

Други:

Работниците ще бъдат наети с пробен период от 15 дни, през който период те ще преминат и кратко обучение.


Начин за кандидатстване

Документи, изисквани от работодателя:

Записване в Дирекция „Бюро по труда”, чрез попълване на апликационна форма.

Език, на който да бъдат
представени документите:

 

Къде да се изпращат документите:

Повече допълнителна информация относно заплащането ще намерите в ДБТ

E-mail за изпращане на документите:

 

Крайна дата за кандидатстване:

12.1.2018 г.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стартира нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица

 

В Бюрата по труда към Агенцията по заетостта ще приемат заявления от безработни лица за получаване на средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла или детска градина и интернет услуги.

Тази възможност вече имат безработни, които са насочени към работно място и сменят адреса си за да работят на повече от 50 км далеч от дома си. Средствата по мярката се отпускат за не повече от 12 месеца, като размерът им за тази година е до 200 лв. месечно.

Новата мярка е регламентирана в чл. 42, ал.3 с последните промени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагането му. Тя ще подкрепи семействата, които не търсят работа далеч от местоживеенето си поради липсата на имот в друго населено място и невъзможността с трудовите си доходи да покриват разходите за наем, грижа за децата в детско заведение и други услуги за нормален жизнен стандарт. Предоставяната финансова подкрепа за възстановяване на част от тези разходи е насочена и към младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип. Тя ще насърчи териториалната им мобилност и стимулира мотивацията им за самостоятелен и независим от институциите живот.

Успоредно с това, създаването на условия за по-голяма мобилност и активност на безработните лица и особено на тези с професионални умения е в унисон с нарасналото търсене от бизнеса на квалифицирана работна сила.

Подробна информация може да се получи във всяка дирекция „Бюро по труда” и на официалната страница на Агенцията по заетостта в рубриката „насърчителни мерки за безработни лица”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.12.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe

5 инженер, конструктор- висше спец. Машиносторене ,3 год. трудов стаж

10 технолог- висше образование спец. Машиностроене

1 технически сътрудник – висше или средно образование, работа с компютър

1 инженер-конструктор – висше или средно образование, спец. Машиностроене; металообработване и металургия, тр.стаж 1 година

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

13 машинен оператор в производство на каучук

20 монтажник, изделия от метал

2 контрольор, качество

2 крупие

5 шивач

5 оператор в шевното производство

1 шофьор, товарен автомобил кат. СЕ

82 машинен оператор, шиене

10 машинен оператор, шиене на облекла

3 шивач

3 обслужващ работник, промишлено производство

1 шофьор, товарен автомобил /международни превози/, кат.СЕ, 1 г. тр.стаж

10 работник,сглобяване на детайли

2 шофьор на автобус кат.D

1 гладач

1 машинен оператор, обработка на метал

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пожари