Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви , че поради опасността

от възникването на пожари се ЗАБРАНЯВА паленето на стърнища, крайпътни ивици и сухи треви под каквато и да е форма и цел.

Нарушителите ще бъдат строго санкционирани!!!

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот