Община Сопот
ОБЯВА - ПОКАНА

от Мариана Здравкова Кацарова
Председател на Общински съвет - Сопот

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2015 г.

Отчет на бюджет 2015 г.