Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Формуляри за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд - Eтап I"

Формуляри за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд - Eтап II"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закон за управление на етажната собственост

Образец на декларация за вписване в Книга на ЕС

Образец на Книга на етажната собственост

НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (Обн. ДВ. Бр. 40 от 29 май 2012 г.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------