Община Сопот

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Доставка на контейнери за пепел

ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОЕКТО ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР