Община Сопот

1. Заверка на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка

Необходими документи:

1. Молба-декларация /свободен текст/

2. Заверено копие на документ за собственост.

3. Копие на актуална скица.

Срок: 14 дни

Цена: 25 лв.