Община Сопот

2. Издаване на заверени копия на документи /заповеди, договори, протоколи и други преписки/

- договор за  отстъпено право на строеж.

- заповед за отстъпено право на строеж

- договор за продажба на жилище

- заповед за продажба на жилище

- договор за наем на жилище

- заповед за настаняване под наем в жилище

- договор за наем на общински гаражи

- договор за настаняване под наем на политически партии

- заповед за настаняване на политически партии

- договор за предоставяне право на ползване

- заповед за предоставяне право на ползване

- заповед за настаняване под наем в помещения предназначени за здравни, образователни, хуманитарни и други дейности с обществено значение

- други документи

 

Необходими документи:

1. Заявление до кмета на общината /по образец/ - изтегли от ТУК

Срок: 7 дни

Цена: 6 лв. + 0,15 лв. на страница