Община Сопот

3. Писмени отговори на молби и заявления, свързани със справка по досиетата и в регистъра  на общинска собственост

Необходими документи:

1. Заявление до кмета на общината /по образец/ - изтегли от ТУК

Срок: 7 дни

Цена: 30 лв.