Община Сопот

4. Издаване на удостоверение за реституционни претенции

Необходими документи:

1. Заявление до кмета на общината /по образец/ - изтегли от ТУК

2. Ксерокопие на нотариален акт.

Срок: 14 дни

Цена: 40 лв.