Община Сопот

7. По производство за настаняване и пренастаняване на граждани в общински жилища

Срок на издаване: 14 дневен след датата на връчване на заповедта за настаняване и пренастаняване.

Цена: 20 лв.