Община Сопот

8. По производство за продажби, замени или учредяване вещни права върху общински имоти

Необходими документи:

1. Заявление /по образец/ - изтегли от ТУК

Срок на издаване: 3 месеца

Цена: 30 лв.