Община Сопот

10. По производство за настаняване под наем в общински нежилищен имот

Срок на издаване: 14 дневен след датата на връчване на заповедта.

Цена: 10 лв.