Община Сопот

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Доставка на препарат за почистване на сняг и лед

 

Покана

Приложение №1

Приложение №2

Проекто договор

Протокол - 16.01.2017 г.