Община Сопот

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Публичният регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на територията на Община Сопот се поддържа на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

Регистърът съдържа следните данни:

Превозвач: Наименование и ЕИК;
МПС: държавен контролен номер (ДКН), марка и модел;
Разрешително за превоз: Номер на разрешителното, дата на издаване и дата на валидност;
Водач: Имена и Удостоверение.
 
пожари