Община Сопот

Покана за представяне на оферти за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Направа на асфалтови кръпки в гр. Сопот

Покана

Протокол - 23.10.2017 г.