Община Сопот

Седмичен график за сметопочистване и сметоизвозване на съдове за битови отпадъци тип "Бобър"

Седмичен график за сметопочистване и сметоизвозване на съдове за битови отпадъци тип "БОБЪР"
 
пожари