Община Сопот

МОП-3/19.03.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на препарат срещу замръзване, морска сол и глифозат".

Покана

Приложение №1

Приложение №2

Проекто договор

Протокол - 29.03.2018 г.

Договор - 02.04.2018 г.