Община Сопот

МОП-4/23.03.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Ремонт на тротоари на територията на Община Сопот".

Покана

Приложение №1

Приложение №2

Проекто договор

Протокол - 29.03.2018 г.

Договор - 02.04.2018 г.