Община Сопот

МОП-8/20.04.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Услуги по дейност "Озеленяване" към Община Сопот".

Покана

Приложение №1

Приложение №2

Проекто договор

Удължаване на срока за подаване на оферти - 04.05.2018 г.

Протокол - 14.05.2018 г.

Договор - 22.05.2018 г.