Община Сопот

МОП-9/22.06.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Изготвяне на Технически проект за обект: "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в кв. Сарая в гр. Сопот"."

Покана

Протокол - 27.06.2018 г.

Договор