Община Сопот

МОП-10/22.06.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи на главен път I-6 в гр. Сопот".

Покана

Протокол - 27.06.2018 г.