Община Сопот

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: МБПЛ "Иван Раев" ЕООД, гр. Сопот".

Обява 

Документация 

Количествена сметка 

Образци 

Проекто договор 

Информация за публикувана обява 

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - 13.07.2018 г.

Протокол - 15.08.2018 г.

Договор 

 - Приложения


 
пожари