Община Сопот

МОП-11/29.06.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Проектиране за преустройство на Централен площад и парк на град Сопот".

Покана

Протокол - 04.07.2018 г.