Община Сопот

МОП-14/02.07.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Проектиране за преустройство на обществена сграда в с. Анево".

Покана

Протокол - 06.07.2018 г.