Община Сопот

МОП-17/23.07.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на беседки за нуждите на Община Сопот".

Покана

Протокол - 01.08.2018 г.

Договор - 01.08.2018 г.