Община Сопот

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ПОЯВА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО” ЧУМА ПО ДРЕБНИТЕ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ”/PPR/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ


1.Повишена информираност и обучение за болестта PPR на фермери и ветеринарни лекари.

2. По-добра проследимост и контрол на нерегламентирания транспорт и търговия на ДПЖ.

3. Своевременно докладване от страна на собствениците на дребни преживни животни за промени в здравословното състояние на ветеринарните лекари, обслужващи животновъдните обекти  с дербни  преживни животни.

4. Засилени проверки по пътищата от органите на реда, на всички транспортни средства, превозващи живи животни (всички необходими документи съпровождащи пратката с животни, от където да стане ясен произходът на животните, здравният статус, мястото на произход и крайната дестинация, с какво предназначение са (за клане, доотглеждане, развъждане и други).

5. По възможност избягване смесването и кръстосване на пътищата на придвижване и паша (водопои, мери, пасища, пътища) на отделни стада в населените места.

6. По-добра комуникация между фермерите , практикуващите лекари и гл.инспектори на общини, които носят отговорност за здравето на животните.

7.Спазване на забраните за придвижване на дребни преживни животни с произход от

засегнатите общини от обл. Ямбол и обл.Бургас.

8. Свикване на общинските епизоотични комисии.