Община Сопот

МОП-19/22.08.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Изграждане на детски площадки в гр. Сопот".

Покана

Съобщение за прекратяване - 31.08.2018 г.