Община Сопот

МОП-21/28.08.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на кофи за битови и промишлени отпадъци".

Покана

Протокол - 04.09.2018 г.