Община Сопот

МОП-22/31.08.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Снегопочистване и опесъчаване в гр. Сопот и с. Анево".

Покана

Протокол