Община Сопот

МОП-24/19.09.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи на обект: Ремонт на сграда "Клуб на пенсионера" в гр. Сопот".

Покана

Протокол - 27.09.2018 г.

Договор