Община Сопот

МОП-27/09.11.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти за детски ясли „Мечо Пух“ – гр. Сопот".

Покана

Приложение №1

Известие за фактическа грешка

Протокол - 20.11.2018 г.