Община Сопот

КОНКУРСИ 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД

НА

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

№ ОХ - 1132 / 05.12.2022 год.

Съдържание: Обявяване на длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс.

Качено: 15.12.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Качено: 15.12.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 09.03.2023 г. до 17.03.2023 г., във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка.

Качено: 15.12.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.05.2023 г. до 23.05.2023 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Смолян и Мусачево.

Качено: 06.12.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за медицинска сестра в Детски ясли "Мечо пух" - гр. Сопот, ул. "Иван Вазов" № 72 - 1бр.

Качено: 08.11.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за медицинска сестра в детска градина "Слънчево детство" - 1 бр. и детска градина "Роза" - 1 бр. - Община Сопот.

Качено: 01.08.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 08.12.2022 г. до 21.12.2022 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен и Мусачево.

Качено: 08.07.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 25.07.2022 г. до 29.07.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции.

Качено: 17.06.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Военно окръжие - Пловдив информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и педесет) определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.

Качено: 15.06.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Вътрешен одитор" в Звено "Вътрешен одит" в община Сопот

Заявление

Декларация

Качено: 01.06.2022 г.

Заповед № РД-09-127/1 от 14.06.2022 г.

Качено: 14.06.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Ръководител на звено за вътрешен одит" в община Сопот

Заявление

Декларация

Качено: 01.06.2022 г.

Заповед № РД-09-126/1 от 14.06.2022 г.

Качено: 14.06.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността Директор на Къща музей "Иван Вазов" - гр. Сопот

Заявление

Качено: 19.05.2022 г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността Директор на Къща музей "Иван Вазов" - гр. Сопот.

Качено: 21.06.2022 год.

Оценъчна карта за окончателен резултат от конкурса за Директор на Къща музей "Иван Вазов" - гр. Сопот

Качено: 04.07.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Качено: 10.05.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД

НА

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

№ ОХ - 360 / 12.04.2022 год.

Съдържание: Обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Качено: 18.04.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 26.05.2022 г. и 27.05.2022 г. в Националната гвардейска част - гр. София.

Качено: 02.03.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Качено: 28.02.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморксите сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Качено: 28.02.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 04.04.2022 г. до 08.04.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив.

Качено: 24.02.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина.

Качено: 18.02.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2022 г. до 02.08.2022 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Белене, Пловдив, Мусачево, Горна Оряховица и Смолян.

Качено: 16.02.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД

НА

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

№ ОХ - 58 / 20.01.2022 год.

Съдържание: Обявяване на заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2022/2023 година.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за медицинска сестра в детска градина "Слънчево детство" - 1 бр. и детска градина "Роза" - 1 бр. - Община Сопот.

Качено: 10.01.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари