Община Сопот

Издаване на временни разрешения за търговия на открито /физически лица/

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
ИЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО
/физически лица/
І. Необходими документи и място за подаване:
- Заявление по образец
ІІ. Лицето подава молба до Кмета на Общината, заведена в деловодството в стая№3 / етаж 1 /.
ІІІ. След резолюция от Кмета, молбата се разглежда от Гл. сп. ТТК в едномесечен срок от подаването й.
Забележка: