Община Сопот

Издаване на разрешение за извършване таксиметров превоз на пътниците

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИТЕ
1. Необходими документи и място за подаване:
- Заявление по образец
- лицензия № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и последен списък към нея;
- копие от Удостоверението /ята/ за годност на автомобила /ите/;
- копие от Удостоверението /ята/ "водач на лек таксиметров автомобил";
- копие от Удостоверението /ята/ за "психологическа годност" на водача /ите/;
- удостоверение, че собственик, превозвачът или водачът няма задължения към Данъчната служба.
ІІ. Лицето подава молба до Кмета на Общината, заведена в деловодството стая №3 /етаж 1/.
ІІІ. След резолюция от Кмета, молбата се разглежда от Гл. сп. ТТК в едномесечен срок от подаването й.
Забележка:

Последна промяна (Вторник, 31 Август 2010 08:36)