Община Сопот

КОНКУРСИ 2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

Качено: 24.04.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс.

Качено: 18.04.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средна или висши училища в страната и в чужбина.

Качено: 31.03.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Качено: 21.03.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД

НА

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

№ ОХ - 194 / 07.03.2023 год.

Съдържание: Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ "Васил Левски" и командира на военно формирование 22160 - Плевен.

Качено: 10.03.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Качено: 24.02.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Качено: 20.02.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Вътрешен одитор" в Звено "Вътрешен одит" в община Сопот

Заявление

Декларация

Качено: 01.02.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Ръководител на звено за вътрешен одит" в община Сопот

Заявление

Декларация

Качено: 01.02.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина.

Качено: 13.01.2023 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари