Община Сопот

Програми

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 година на община Сопот

Качено: 12.02.2024 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма за управление на отпадъците 2021 - 2028 г.

Качено: 28.09.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма за опазване на околната среда 2021 - 2028 г.

Качено: 28.09.2022 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сопот 2021 г. - 2026 г.

Качено: 31.03.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма ЗЕЕ

Годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ

Качено: 07.12.2023 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма ЗЕЕ

Програма за енергийна ефективност на Община Сопот 2021 - 2027 година

Качено: 29.01.2021 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма ЗЕВИ

Дългосрочна програма на Община Сопот за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 - 2029 година

Качено: 21.12.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма ЗЕВИ

Краткосрочна програма на Община Сопот за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 - 2023 година

Качено: 21.12.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари