Община Сопот

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

 

Чрез настоящото уведомявам, че е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Сопот.

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, днес, 15.03.2023 год., публикувам проекта, заедно с мотивите към него, на официалната интернет страница на Община Сопот: www.sopot-municipality.com.

В 30 – дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сопот – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34, или на електронната поща на Общината – Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проектът на наредба ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект; 

2. Мотиви;

3. Частична предварителна оценка на въздействието.

 

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ