Търсене

Община Сопот

ДНЕВЕН РЕД
2024 год.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на извънредна сесия на Общинския съвет на 15.04.2024 год.

Протокол №9 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 15.04.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет на 20.03.2024 год.

Протокол №8 от редовно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 20.03.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на извънредна сесия на Общинския съвет на 15.02.2024 год.

Протокол №7 от извънредно заседание на Общински съвет - Сопот, проведено на 15.02.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет на 30.01.2024 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред на извънредна сесия на Общинския съвет на 03.01.2024 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------