Община Сопот

„Разработване на Стратегия за градоустройствена и жилищна политика, Правила и методики за мониторинг и оценка на конкретни политики и Общински план за развитие на община Сопот 2014-2020г.”

Публична покана

Документация

Приложения

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024248