Община Сопот

ОП-1/12.02.2015г. "Избор на служба по трудова медицина за предоставяне на услугата  за работници и служители, работещи в общинска администрация и външни дейности на Община Сопот" - Общият брой на обслужваните лица е 180 човека.

Публична покана

Договор

Образци

Протокол