Община Сопот

ОП-2/07.04.2016г. "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема от квотата на Община Сопот за автобусни линии КАРЛОВО-СОПОТ и КАРЛОВО-АНЕВО, за срок от 5 /пет/ години."

Решение

Обявление

Документация

Образци

Проекто-договор

Решение за прекратяване