Община Сопот

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ -

26 МАРТ 2017 г.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК

Реш. № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК за назначаване на съставите на СИК

Реш. № 4183-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК за жребий за съставите на СИК

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕСТА ЗА РАЗЛЕПВАНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На вниманието на избирателите

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/

  • Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
Чрез SMS
  • Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.
Чрез стационарен или мобилен телефон
  • Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ
ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26.03.2017 Г.
ОБЩИНА СОПОТ ВИ УВЕДОМЯВА,
ЧЕ ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 174300002
Е ПРЕМЕСТЕНА ОТ ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“
В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „НЕДЕЛЯ ПЕТКОВА“.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари