Община Сопот

МОП-2/07.02.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Остъкляване на оранжерия в Комплекс за социални услуги /КСУ/ - гр. Сопот".

Покана

Приложение №1

Приложение №2

Проекто договор

Протокол - 26.02.2018 г.

Договор - 19.03.2018 г.