Община Сопот

МОП-12/29.06.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Проектиране за саниране на обществени сгради в гр. Сопот по програма за енергийна ефективност".

Покана

Протокол - 04.07.2018 г.

Договор