Община Сопот

МОП-18/02.08.2018 г. Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Строителни и монтажни работи на обект: Детски ясли "Мечо Пух", гр. Сопот".

Покана

Протокол - 09.08.2018 г.

Договор - 04.09.2018 г.