Община Сопот

Туризъм

Консултативен съвет по туризъм

 

Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Сопот е консултативен орган към кмета на Община Сопот за осъществяване на сътрудничество и координация в областта на туризма. Неговият брой и поименен състав се определят със заповед на кмета на общината. В състава му участват с равен брой представители на местната администрация и на национални, регионални или общински музеи, от една страна, и на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма, от друга страна.

Консултативният съвет по въпросите на туризма обсъжда и одобрява програмата за развитие на туризма на територията на общината и отчета за нейното изпълнение, прави предложения до кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на туристическия данък и неговото разходване, и за членство на общината в съответната организация за управление на туристическия район.

Заповед № РД-09-152 от 04.05.2017г. за определяне състава на Консултативен съвет по въпросите на туризма в Община Сопот

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпроси на туризма в Община Сопот

За мнения и предложения към Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Сопот: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.