Община Сопот

ОП-4/08.05.2019г. Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Ремонт на сграда с КИ: 00480.501.252.1 (съгласно Акт за ЧОС № 349 от 22.11.2017 г.), сграда за образование (съгласно Скица № 15-513748-24.07.2018 г.) - Първи етап”.

Обява - 08.05.2019 г.

Документация - 08.05.2019 г.

Количествена сметка - 08.05.2019 г.

Образец №1 - 08.05.2019 г.

Образец №2 - 08.05.2019 г.

Образец №3 - 08.05.2019 г.

Образец №4 - 08.05.2019 г.

Образец №5 - 08.05.2019 г.

Образец №5а - 08.05.2019 г.

Образец №6 - 08.05.2019 г.

Образец №7 - 08.05.2019 г.

Образец №8 - 08.05.2019 г.

Образец №9 - 08.05.2019 г.

Образец №10 - 08.05.2019 г.

Образец №10а - 08.05.2019 г.

Образец №10б - 08.05.2019 г.

Образец №11 - 08.05.2019 г.

Проекто договор - 08.05.2019 г.

Информация за публикувана обява - 08.05.2019 г.

Разяснения - 21.05.2019 г.

Протокол - 19.08.2019 г.

Договор - 27.08.2019 г.

- Приложение