Община Сопот

>>> К О Н К У Р С И 2020 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

Качено: 20.12.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 26.02.2020 г. и 27.02.2020 г. в Националната гвардейска част - гр. София.

Качено: 10.12.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 19.02.2020 г. до 21.02.2020 г., във военно формирование 24430 - гр. Троян.

Качено: 21.11.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина за времето от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.

Качено: 18.11.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ № 3-РД-528/12.11.2019 г.

Съдържание: Създаване на организация за провеждане на конкурс от Централно военно окръжие, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина, обявени със заповед № ОХ-999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България.

Качено: 14.11.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина на 08.01.2020 г. и 09.01.2020 г. в Националната гвардейска част - гр. София.

Качено: 11.11.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Качено: 30.10.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Качено: 24.09.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военоморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Качено: 05.09.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за офицерски длъжности във военно формирование от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина.

Качено: 29.08.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висшо училище в страната и в чужбина на вакантна длъжност във военно формирование 22980 - София от състава на Съвместното командване на силите.

Качено: 29.08.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява на вакантна длъжност във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Качено: 26.08.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявя на вакантна длъжност в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Качено: 26.08.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С П Р А В К А

за конкурса за приемане на военна служба на войници в СВ.

Качено: 26.08.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявя за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 26.09.2019 г. и 27.09.2019 г. в 68 бригада "Специални сили" в гарнизон Пловдив.

Качено: 23.08.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявя на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Качено: 21.08.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от  21.10.2019 г. и 22.10.2019 г. в Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново.

Качено: 13.08.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.10.2019 г. и 24.10.2019 г. в Националната гвардейска част - гр. София.

Качено: 06.08.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Качено: 15.07.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.08.2019 г. до 23.08.2019 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП).

Качено: 07.06.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военоморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина на 28.08.2019 г. и 29.08.2019 г. в Националната гвардейска част - гр. София.

Качено: 07.06.2019 г

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Качено: 20.05.2019 г

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Качено: 08.05.2019 г

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Качено: 09.04.2019 г

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за воинишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 25.07.2019 г. и 26.07.2019 г. в 68 бригада "Специални сили" в гарнизон Пловдив.

Качено: 03.04.2019 г

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прием на военнослужещи

Качено: 22.03.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

Качено: 28.02.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемани на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив.

Качено: 22.02.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Качено: 03.12.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Качено: 03.12.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Качено: 03.12.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявяване на вакантна длъжност "асистент" в НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Качено: 20.11.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили служба за примане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Качено: 16.11.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 42130-Боровец чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и чужбина.

Качено: 16.11.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявяване на вакантни длъжности във Военно-географската служба за примане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Качено: 16.11.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обявяване на вакантни длъжности в Централно военно окръжие за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Качено: 16.11.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Качено: 11.10.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП)

Качено: 03.10.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 15.01.2019г. до 16.01.2019г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

Качено: 19.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Качено: 19.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за медицинска сестра в детска градина "Слънчево детство" - Община Сопот

Дата на качване: 08.12.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността Директор на дирекция "Обща администрация" при Общинска администрация Сопот

Дата на качване: 23.10.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция "Обща администрация" при Общинска администрация Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 04.10.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността "Секретар" при Община Сопот

Дата на качване: 12.05.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Секретар" при Община Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 25.04.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността "Финансов контрольор" при Общинска администрация Сопот

Дата на качване: 16.12.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Финансов контрольор" при Общинска администрация Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 01.12.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация” при Общинска администрация Сопот

Дата на качване: 18.11.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация” при Общинска администрация Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 01.11.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари